2 thoughts on “JAWA

  1. nyuwun pangapunten badhe pirso, jadwal kula pas dinten selasa wonten ingkang tabrakan. mata kuliah psikologi pendidikan & ilmu alamiah dasar jam’ipun sareng. pripun nggih? matur nuwun..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × = twelve

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>