2 thoughts on “JAWA

  1. nyuwun pangapunten badhe pirso, jadwal kula pas dinten selasa wonten ingkang tabrakan. mata kuliah psikologi pendidikan & ilmu alamiah dasar jam’ipun sareng. pripun nggih? matur nuwun..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 − 44 =