Tarto

Sebuah Catatan Kesederhanaan

IKRAR HALAL BI HALAL

Written by Tarto on Jul 31st, 2015 | Filed under: Uncategorized

Bismillahirrohmannirorhomim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dhumateng panjenenganipun bpk/ibu ………………………….……….ingkang kawula hormati
para rawuh, tamu undangan, para pinisepuh keluarga besar ……….. ingkang kawula hormati.

Langkung rumiyin monggo kito sesarengan ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring kenikmatan saha kawilujengan dhumateng kito sedaya saenggo saget ngrawuhi Halal Bi Halal Keluarga besar……………….. wonten ing mriki.

Ingkang saklajengipun nyuwun sewu, monggo kanthi manah suci, soho ikhlas ing penggalih, kito sesarengan ngikrar aken syawalan meniko. Sak mangkeh kawulo waos, lajeng sak mangkeh  dipun tirakaken  kanthi sesarengan.

Bismillahirrohmanirrohim

Kamulo matur  dhumateng para rawuh sedoyo, boten kesupen ngaturaken sugeng Riyadi Idul Fitri. Selajengipun kanthi andhap asor ing manah kawulo nyuwun agung ing pangapunten, awit sedoyo kalepatan dhumateng panjenengan sedoyo.

Kosok wangsulipun, mbok bilih panjenengan sedoyo nggadahi kalepatan dhumateng kawulo, kanthi tulus ikhlas ing manah kawulo caos pangapunten, dhumateng panjenengan sedoyo. Mugi-mugi gusti Alloh tansah paring pangapunten dhumateng kito sedoyo, lan nampi sedoyo amal kesaenan kita sedoyo. Amin3x yaa Robbal ‘alamin.

 



Leave a Reply